Kontroller
  • Använd WASD-tangenterna för att spela det här spelet
  • 1-6
    Nästa vapen
  • Skjut
Taggar AnfallRobotarRobotkampSlagsmål
överst på sidan